Outsourcing

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynak Kullanmanın Önemi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynak Kullanmanın Önemi Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi tüm küçük-orta-büyük işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Günümüzde birçok şirket, verimi artırmanın yolunun personel motivasyonundan geçtiğini kavramış ve bu alanda çözümler üretmeye başlamıştır. Şirket içerisinde personel yönetimi kolay gibi gözükse de insan faktörü işi fazlasıyla zorlaştırmaktadır. İnsan Kaynakları departmanının önemi de işte tam bu noktada anlaşılmaktadır. Öte yandan, kurum içerisinde görevlendirilecek İK personeli bulmak ve elde tutmak her zaman pek de kolay değildir. Bu nedenle, insan kaynakları yönetiminde dış kaynaklardan (outsourcing) yararlanmak, şirketler açısından daha az maliyetli bir hale gelmiş. İK outsourcing, personel maliyetini azaltırken, aynı zamanda da yapılan iş kalitesini maksimize etmiştir. 

IK outsourcing, bir şirketin veya yeni bir girişimin insan kaynakları yönetiminin bir kısmını veya tümünü dışarıdan bir hizmet sağlayıcıya teslim etmesi olarak değerlendirilebilir. Şirketlerin içinde insan kaynakları departmanı olsun veya olmasın outsource hizmeti alınabilir.


İnsan Kaynakları Departmanı Olan Şirketler Outsourcing Hizmeti Alabilir Mi?

Evet, İK departmanı olan şirketler de outsourcing hizmeti alabilirler. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (HRIS) Uygulaması Hizmeti, İşe Alım Hizmeti, Personel Özlük ve Yan Haklar Yönetim Hizmeti, Bordrolama Hizmeti, Çalışma İzinleri ve İş Takip Hizmeti, Oryantasyon Yönetimi, Ücret Yönetimi, Performans Yönetimi gibi farklı birçok konuda hizmet alınabilmektedir.

 

Outsource Hizmetinin 5 Faydası 

  • Zaman ve Kaynak Tasarrufu:

Ekipler kalabalık olmaya başladığında yönetimleri de zorlaşmaya başlar. Özellikle start-up şirketler scale-up aşamasına geçerken veya hali hazırda insan kaynakları departmanı olan şirketler farklı bir bakış açısı ihtiyacı duyduğunda, outsourcing ihtiyacı da doğar. Böylece şirketlerin yöneticileri faaliyetleri için stratejik önemi yüksek tüm konulara rahatlıkla odaklanabilir, zaman ve kaynak kaybetmezler.

  • Eğitim ve Profesyonel Gelişim:

Performans yönetiminden, şirket içi insan kaynakları politikalarına, işe alımda yeteneği bulmaktan, yeteneğin elde tutulmasına kadar tüm konularda eğitim ve profesyonel gelişim önem taşır. Tüm bahsedilen insan kaynakları uygulamalarında şirketlerin dışarıdan uzman insan kaynakları eğitmenlerinden eğitim almaları, profesyonel ve teknik anlamda şirket kurucularına, şirket hissedarlarına ve yöneticilerine gelişim sağlar.

  • Ekip Performansında Artış:

Kurumun toplu olarak gelişmesi şirketlerdeki ekiplerin büyümesi, gelişmesi ve mutluluğu bakımından pozitif çıktılar sağlar. Outsource hizmeti almak kesinlikle organizasyonel gelişime büyük bir destek sağlamaktadır. Outsource hizmeti alındığında şirketler ana faaliyet konularını daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmekte, ekipler daha mutlu olmakta ve odaklanarak çalışmaktadır..

  • Esneklik:

İnsan kaynakları hizmetlerinin dışarıdan alınmasının temel nedenlerinden biri, İK departmanının sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. Örneğin, işletmenin acil ihtiyaçları doğar ise, insan kaynakları hizmetlerini dış kaynak kullanarak her zaman acil gereksinimleri karşılanabilir. 

  • Verimlilik:

İnsan Kaynakları departmanları, ihtiyaç duyulan pozisyonlar için yeni çalışma arkadaşlarını bulmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük doğru pozisyonlamayı gerçekleştirmek gibi büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Bu sorumluluk, pozisyonun duyurusunu yapmayı, özgeçmişleri toplamayı ve okumayı, görüşmeleri planlamayı ve son olarak yeni iş arkadaşlarını işe almayı ve ekip entegrasyonun sağlamayı içerir. Kurum içerisinde istenilen adayı bulmak her zaman kolay olmayabilir beklenildiğinden daha fazla zaman kaybı yaşanabilir. Bu durumda dışarıdan alınan insan kaynakları hizmeti tüm sorumlulukları üzerinizden alarak bir verimlilik sağlar.