BİZ KİMİZ?

HAKKIMIZDA

 

BLU FORES HR Outsourcing & Consulting, Yenilikçi ve Hedef Odaklı İnsan Kaynakları Çözüm Ortağınız.

01. Yenİlİkçİ

İş ortaklarımıza maksimum faydayı sağlamak adına, klasik İK uygulamalarının yanı sıra; Uzaktan Öğrenme ve Çalışma, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Çalışan Sağlığı ve Ruh Sağlığı, Bulut Tabanlı İK, Gig Ekonomisi gibi yeni trend İK uygulamalarına da hakim bir şirketiz

02. Profesyonel

Danışman havuzumuzda, hem eğitim hem de kariyerleri bakımından İK geçmişine sahip uzmanlar bulunmaktadır. İş ortaklarımızla gizlilik sözleşmesi imzalar ve kurum içerisinde önyargıdan uzak çalışmaktayız. En önemli kaynağımız çalışanlarımızdır bilinci ile hareket eder ve şirketinizin ve şirket çalışanlarınızın çıkarlarını koruyarak profesyonel bir bilinçle ilerleriz

03. Çözüm Odaklı

Danışmanlık yaparken her zaman başlangıç noktamız ihtiyaç analizidir. Kurumunuzun esas ihtiyacını misyon ve stratejileriniz doğrultusunda belirleyerek size en uygun çözümü sunmak için gayret ederiz. İkilemden uzak, çok yönlü ama gelişim hedefli bir çalışma prensibine sahibiz

Bİz Kİmİz?

Blu Fores HR Outsourcing & Consulting, İnsan Kaynakları alanında faaliyet gösteren ve müşterilerine hem danışmanlık hem de dış kaynak (outsourcing) hizmeti sağlayan Kuzey Kıbrıs temelli bir şirkettir. İnsan kaynakları alanında hem yerel hem de Avrupa süreçlerine hakim iki uzman tarafından kurulmuştur. Temel amaçları, küçük, orta veya büyük ölçekli her şirketin insan kaynakları fonksiyonlarını geliştirmek ve Kuzey Kıbrıs’ta insan kaynakları fikrinin pekişmesini sağlamaktır. Henüz farkındalık çok fazla gelişmemiş olsa da, insan kaynakları her işletmede olması gereken bir birimdir. Bu birimi kurmaya ve / veya yönetmeye zamanı, imkanı veya profesyonel bilgisi olmayan şirketlere bu imkanı sağlamakta ve işletmenin tüm İK uygulamalarını geliştirme sürecinde ve devamında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İnsan kaynakları alanında uluslararası bir vizyon ile yenilikçi çalışma ilkesini benimseyen Blu Fores HR, hedef odaklı çözümler sunarak müşterilerini kısa sürede başarıya ulaştırmaktadır.

Mİsyon ve Vİzyonumuz

Misyon

İş ortaklarımızın insan kaynakları uygulamalarına ilişkin ana ihtiyaçlarını belirleyerek yenilikçi ve hedef odaklı çözümeler sunmak.

Vizyon

Kuzey Kıbrıs’taki her işletmenin, hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun tüm insan kaynakları uygulamalarına ve cinsiyet, bilgi birikimi, deneyim gibi birçok konuda mümkün olduğunca zengin bir çalışan profiline sahip olmasını sağlayan ilk ve en iyi danışmanlık ve dış kaynak şirketi olmaktır.

DANIŞMANLAR

UZMAN KADRO

Şirket Kurucusu ve İK Danışmanı

AHMET TÜRKDOĞAN

CO-FOUNDER

İnsan Kaynakları alanında isim yapmış bir uzman.

Şirket Kurucusu ve İK Danışmanı

İLKİN ÇELİKLİ

CO-FOUNDER

Avrupa faaliyetleriyle tanınan uzman bir İK’cı.

İnsan Kaynakları Uzmanı

İREM İLKSOY

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

Uluslararası projelerle aktif, İK alanında uzmanlaşan takım arkadaşımız.

İnsan Kaynakları Asistanı

SİMGE ÇELİKDEN

KURUMSAL İLETİŞİM KOODİNATÖRÜ

Dijital Pazarlama ve İK alanında kendini başaralı bir şekilde geliştiren takım arkadaşımız.

Yakında Görsel Geliyor

Ayşe Yasmİn Ratİp

İNSAN KAYNAKLARI ASİSTANI

Swansea Üniversitesi’nde İK alanında oldukça başarılı son sınıf öğrencisi ve Dıştan Hizmet destekleyeceğimiz.

özellİğİmİz

En İyi Yaptıklarımız

PERFORMANS değerlendİrme

Performans Kriterlerinin Belirlenmesi, Ölçme ve Değerlendirme, Geri Bildirim

Seçme ve Yerleştİrme

Prosedürü Oluşturmak, CV ve Münhal Yönetimi, Yeni personelin kurum kültürüne adapte etmek

EĞİTİM VE Karİyer GelİşTİRME

Bölüm ve Pozisyon Bazında Eğitim İhtiyaçları, Yıllık Eğitim Planı, Eğitmenlerin Belirlenmesi

İK STRATEJİK Planlama

İK Departmanı Kurmak – Şirketinizin ihtiyacı olan tüm İK prosedürlerini ve formlarını hazırlamak

Özlük Yönetİmİ

Personel Özlük Yönetimini ve İş Mevzuatlarını baştan düzenlemek

MAAŞ SKALASI GELİŞTİRME

İş Değerlemesi, Ücret Bandının Oluşturulması, Yan Hakların Belirlenmesi

İletİşİme Geçİnİz

4 + 11 =

KUZEY KIBRIS İK HİZMETLERİ
0539 119 22 73
INFO@BLUFORESHR.COM